Συμβουλευτική για Επαγγελματίες 

Ατομική Εποπτεία για επαγγελματικά θέματα που αφορούν στη θέση και το ρόλο που έχει ένας επαγγελματίας στο εργασιακό του σύστημα και τις πιθανές εμπλοκές.