Οργανισμοί

Οι Οργανισμοί δεν είναι μηχανές που όταν παρουσιάζουν προβλήματα πρέπει να ανακαλύψουμε πού είναι η δυσλειτουργία για να την διορθώσουμε.

 

Είναι ζωντανοί οργανισμοί που η λειτουργία τους εξαρτάται από ένα πλέγμα σχέσεων γύρω από ένα σκοπό που διατηρεί την συνοχή και τη συνέχεια. 


Όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα χρειάζεται να αποδοθεί το νόημα αυτού του φαινομένου αξιοποιώντας τη γνώση και την συμμετοχή όλων και να επιλυθεί με μια διαδικασία εξερεύνησης των δυνάμεων που διαθέτει ο οργανισμός ως ανθρώπινο σύστημα. Αυτό μπορεί να γίνει με την εφαρμογή μιας μεθόδου διεθνώς γνωστής ως Καταξιωτική Διερεύνηση (Appreciative Inquiry)

 

Περισσότερα για τη Συμβουλευτική Οργανισμών στο πεδίο Συμβουλευτική

Αριστοτέλους 24

Χολαργός 155 62 

thesys@otenet.gr

Τηλ +30 210 63 94 416

  • Black Facebook Icon

© 2023 by Thesys Center